​   Mgr. Marcela Gibišová Janouchová

   ​magija@email.cz

​   777 986 987

    Mgr. Marcela Gibišová Janouchová

    Mgr. Marcela Gibišová Janouchová

Psychoterapie a poradenství

v Jablonci nad Nisou

Nabízím Vám podporu a pomoc při řešení náročných situací v životě, ať už se týkají psychického prožívání, vztahových a partnerských potíží, osobního seberozvoje nebo zvládání vývojových či psychospirituálních krizí.

Laskavé, bezpečné a profesionální
místo pro péči o Vaši duši.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie

Pomohu Vám nastoupit na cestu osobního růstu, emocionální rovnováhy a duševního zdraví.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ    

Jednorázová i opakovaná konzultace poskytující konkrétní odborný náhled a informace k základnímu zvládnutí situace, rozhodování nebo nasměrování dalšího kroku.

Vhodné například pro tato témata:

 • náhled na vlastní prožívání
 • řešení výchovného přístupu k dětem
 • přípravu před zátěžovou situací – pohovor, přijímací zkoušky, nástup do nového zaměstnání…
 • změny v komunikaci vůči partnerovi nebo jiným lidem
 • posouzení vhodnosti psychoterapie nebo jiné léčby – ať už pro klienta nebo jeho blízké

PSYCHOTERAPIE  

Systematická individuální spolupráce po dobu několika měsíců. Intenzivní setkávání a návaznost umožňují rychlý a účinný posun v řešení obtíží.
Vhodné například pro tato témata:
 • řešení dlouhodobých osobních a vztahových problémů
 • léčení úzkostných stavů, depresí a vyhoření
 • zpracování traumat
 • provázení v procesu truchlení po ztrátách
 • zvládání vývojových změn v životě (mateřská dovolená, krize středního věku, syndrom prázdného hnízda, odchod do důchodu..)
 • provázení a zpětnou vazbu v seberozvoji

KRIZOVÁ INTERVENCE  

první pomoc pro zvládnutí nečekané události, závažné zprávy, prožití šoku. Jednorázové sezení nebo více nepravidelných setkání podle akutní potřeby.
Vhodné například pro tato témata:
 • rychlou stabilizaci a úlevu po náročné situaci
 • rychlé nasměrování v osobní nebo vztahové krizi
 • ošetření akutních silných emocí

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

Jednorázová nebo opakovaná setkání.
Konzultace obohacené o dlouholeté zkušenosti s homeopatií, naturopatií, relaxačními a meditačními technikami, rezonančními ladičkami, metodou Access Bars…
Vhodné například pro tato témata:
 • získání dalších možností pro sebepéči a seberozvoj (i pro klienty bez psychických obtíží)
 • pro řešení stresových a psychosomatických symptomů, úzkostí a depresí
„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“
Mahátma Gándhí

Párové psychologické poradenství a terapie

Opakovaná sezení vždy s celým párem.

Vhodné například pro:
 • zvládání partnerských krizí
 • řešení nespokojenosti v partnerství, vzájemného odcizení, nevěry, nevyhovující komunikace, odlišných potřeb partnerů, nesouladu ve výchově dětí, rozchodů a rozvodů

Párové psychologické poradenství a terapie

Opakovaná sezení vždy s celým párem.

Vhodné například pro:

 • zvládání partnerských krizí
 • řešení nespokojenosti v partnerství, vzájemného odcizení, nevěry, nevyhovující komunikace, odlišných potřeb partnerů, nesouladu ve výchově dětí, rozchodů a rozvodů
„Dokud neučiníte nevědomé vědomým,
bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“
Carl Gustav Jung

Rodinné psychologické poradenství a terapie

Jednorázová nebo opakovaná sezení s členy jedné rodiny.
Vhodné například pro:
 • nastavení změn v komunikaci v rodině
 • pomoc v náročných životních situacích, které se týkají všech členů rodiny
 • vylaďování vztahů mezi konkrétními členy rodiny
 • nalezení dohod mezi rodiči a dětmi
 • řešení výchovného přístupu ze strany rodičů

Rodinné psychologické poradenství a terapie

Jednorázová nebo opakovaná sezení s členy jedné rodiny.

Vhodné například pro:

 • nastavení změn v komunikaci v rodině
 • pomoc v náročných životních situacích, které se týkají všech členů rodiny
 • vylaďování vztahů mezi konkrétními členy rodiny
 • nalezení dohod mezi rodiči a dětmi
 • řešení výchovného přístupu ze strany rodičů
„Někdy je to, co neděláte,
stejně důležité jako to, co děláte.“
Greg McKeown

Psychologické skupiny a semináře

Skupinová terapie pro dospívající dívky ve věku 13 – 15 let na téma:
„Zdravé emoce a sebevědomí“

Malá terapeutická skupina je jedním ze způsobů, kterými je možné podpořit emoční pohodu a zároveň rozvíjet vrstevnické vztahy v bezpečné atmosféře. Umožňuje sdílet své pocity a prožitky a dozvídat se, jak to mají druzí. Učí komunikační dovednosti – být empatický a současně umět vyjádřit svůj postoj. Naslouchat i mít odvahu sdílet. Zažít podporu a učit se ji projevit. To vše zábavnou formou – prožitkovou i povídací. Nicméně pro klienty, kteří jsou v akutní fázi psychického onemocnění (např. vyžadujícího hospitalizaci nebo intenzivní individuální terapii), není vhodná.

Informace ke skupině začínající 10. 5. 2024 >
Q

Skupinová terapie pro dospívající dívky ve věku 13 – 15 let na téma: „Zdravé emoce a sebevědomí“

Dnešní dospívající nastupují na cestu seberozvoje mnohem dříve než předchozí generace. Mají přístup k informacím, jsou citliví a nároční sami na sebe, prožívají a řeší celospolečenské problémy a do toho všechny radosti a strasti všedních dní. Mají toho někdy až nad hlavu. Potřebují zažívat důvěru a stabilitu. Zvládnout proměnlivé hormony a emoce a takřka nepřetržitý tok komunikace plynoucí z života online.

Malá terapeutická skupina je jedním ze způsobů, kterými je možné podpořit emoční pohodu a zároveň rozvíjet vrstevnické vztahy v bezpečné atmosféře. Umožňuje sdílet své pocity a prožitky a dozvídat se, jak to mají druzí. Učí komunikační dovednosti – být empatický a současně umět vyjádřit svůj postoj. Naslouchat i mít odvahu sdílet. Zažít podporu a učit se ji projevit. To vše zábavnou formou – prožitkovou i povídací. Nicméně pro klienty, kteří jsou v akutní fázi psychického onemocnění (např. vyžadujícího hospitalizaci nebo intenzivní individuální terapii), není vhodná.

Praktické informace pro jarní skupinu 2024:
4 setkání – 1x 14 dní, vždy v pátek od 16 do 18 hod, ve Fit studiu v Jablonci nad Nisou, nám. Dr. Farského 1892/4.
Počet účastníků: 5 – 8. Skupina je tzv. uzavřená – nepřicházejí do ní noví účastníci.
Termíny: 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6. 2024
Přihlašování: do 6. 5.2024, mailem (magija@email.cz) nebo telefonicky či SMS (777 986 987), přihlašuje rodič (se souhlasem dítěte)
Cena: Kč 3500,- předem za celý program (i v případě vynechaného setkání), platba na účet 2802126739/2010, s uvedením jména a příjmení dítěte

Pokud budete potřebovat více informací, zavolejte nebo napište na výše uvedený kontakt. Těším se na Vaše dospívající slečny ☺

dětské ruce držící se pospolu - skupinová terapie

Psychologické skupiny a semináře

Skupinová terapie pro dospívající dívky ve věku 13 – 15 let na téma:
„Zdravé emoce a sebevědomí“

Malá terapeutická skupina je jedním ze způsobů, kterými je možné podpořit emoční pohodu a zároveň rozvíjet vrstevnické vztahy v bezpečné atmosféře. Umožňuje sdílet své pocity a prožitky a dozvídat se, jak to mají druzí. Učí komunikační dovednosti – být empatický a současně umět vyjádřit svůj postoj. Naslouchat i mít odvahu sdílet. Zažít podporu a učit se ji projevit. To vše zábavnou formou – prožitkovou i povídací. Nicméně pro klienty, kteří jsou v akutní fázi psychického onemocnění (např. vyžadujícího hospitalizaci nebo intenzivní individuální terapii), není vhodná.

Informace ke skupině začínající 10. 5. 2024 >
Q

Skupinová terapie pro dospívající dívky ve věku 13 – 15 let na téma: „Zdravé emoce a sebevědomí“

Dnešní dospívající nastupují na cestu seberozvoje mnohem dříve než předchozí generace. Mají přístup k informacím, jsou citliví a nároční sami na sebe, prožívají a řeší celospolečenské problémy a do toho všechny radosti a strasti všedních dní. Mají toho někdy až nad hlavu. Potřebují zažívat důvěru a stabilitu. Zvládnout proměnlivé hormony a emoce a takřka nepřetržitý tok komunikace plynoucí z života online.

Malá terapeutická skupina je jedním ze způsobů, kterými je možné podpořit emoční pohodu a zároveň rozvíjet vrstevnické vztahy v bezpečné atmosféře. Umožňuje sdílet své pocity a prožitky a dozvídat se, jak to mají druzí. Učí komunikační dovednosti – být empatický a současně umět vyjádřit svůj postoj. Naslouchat i mít odvahu sdílet. Zažít podporu a učit se ji projevit. To vše zábavnou formou – prožitkovou i povídací. Nicméně pro klienty, kteří jsou v akutní fázi psychického onemocnění (např. vyžadujícího hospitalizaci nebo intenzivní individuální terapii), není vhodná.

Praktické informace pro jarní skupinu 2024:
4 setkání – 1x 14 dní, vždy v pátek od 16 do 18 hod, ve Fit studiu v Jablonci nad Nisou, nám. Dr. Farského 1892/4.
Počet účastníků: 5 – 8. Skupina je tzv. uzavřená – nepřicházejí do ní noví účastníci.
Termíny: 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6. 2024
Přihlašování: do 6. 5.2024, mailem (magija@email.cz) nebo telefonicky či SMS (777 986 987), přihlašuje rodič (se souhlasem dítěte)
Cena: Kč 3500,- předem za celý program (i v případě vynechaného setkání), platba na účet 2802126739/2010, s uvedením jména a příjmení dítěte

Pokud budete potřebovat více informací, zavolejte nebo napište na výše uvedený kontakt. Těším se na Vaše dospívající slečny ☺

„Dobrý život je proces, nikoliv stav bytí.
Je to směr, který není cílem.“
C. R .Rogers

Jak konzultace probíhají?

Kontaktujte mne emailem, telefonicky či SMS. Pokud Vám právě neberu telefon, je pravděpodobné, že zrovna konzultuji, ale co nejdříve se Vám ozvu zpátky. Domluvíme si konkrétní datum a čas konzultace a můžete se mne vyptat na vše, co Vás k poskytování služby zajímá.

Frekvence konzultací se pohybuje obvykle od jednou týdně až po jednou měsíčně při pravidelném terapeutickém setkávání. V rámci poradenství se může jednat o jednorázové sezení nebo sezení opakované nepravidelně podle Vašich potřeb.

Počet setkání se odvíjí od řešené situace. Nejčastěji je to 5 – 15 setkání, která vytvoří již dostatečný prostor pro podrobné rozebrání situace a podporu při realizovaných změnách.

Termín můžete bezplatně změnit nebo zrušit 24 hodin předem. Pokud se omluvíte méně než 24 hodin před konzultací, je potřeba konzultaci uhradit v plné výši. První platba probíhá v hotovosti na konci konzultace. Další buď stejně, nebo je možné platit převodem na účet 2802126739/2010.

Ceník služeb

INDIVIDUÁLNÍ
SEZENÍ

1 000,- Kč (50 min)
1 500,- Kč (80 min)
2 000,- Kč (120 min)

PÁROVÉ
SEZENÍ

1 200,- Kč (50 min)
1 800,- Kč (80 min)
2 400,- Kč (120 min)

RODINNÉ
SEZENÍ

1 500,- Kč (50 min)
2 200,- Kč (80 min)
3 000,- Kč (120 min)